Tel.: 571 428 890, 733 678 995
VSETÍN BOBRKY Č.P. 460
Otevírací doba
PO - PÁ 6:00 - 18:00

Technické služby Vsetín, s.r.o.

Aktuality

Exkurze areálu

Logistické centrum Technických služeb Vsetín, s.r.o. nově vybudovalo vzdělávací centrum zaměřené především na výuku a motivaci dětí v oblasti třídění odpadů. Program vedený lektorkou je veden formou přímé návštěvy zařízení pro nakládání s odpady jako je sběrný dvůr, překladiště, drtič, třídící linka a venkovní sklady. Exkurze je doprovázena teoretickou částí, která je zaměřena na podrobný popis zařízení, správného nakládání s odpady, třídění a jejich následné využití. Zobrazit více...

O společnosti

Jsme oprávněnou osobou podle zákona o odpadech k převzetí téměř sta druhů odpadů. Při plnění požadavků našich zákazníků je naší snahou co nejekologičtější a nejekonomičtější zajištění nakládání s odpady, tak, aby byly nejen z naší strany, ale i ze strany zákazníka, naplněny všechny legislativní požadavky. A to vše za přijatelnou cenu. Zobrazit více...

Logistické centrum odpadu

Logistické centrum odpadů Mikroregionu Vsetínsko bylo navrženo za účelem integrace sběru komunálního a separovaného odpadu z celé lokality Mikroregionu Valašsko.

Půjčovna vozíků

Velmi kvalitní celoplechový přívěs. Přívěs má sklopné přední i zadní čelo. Ložná plocha 2x1 m. Celková nosnost včetně vozíku je do 550 kg.
Cena: 300 Kč s DPH / 1 den

Tel.: 571 428 890
VSETÍN BOBRKY Č.P. 460
Otevírací doba
PO - PÁ 6:00 - 18:00
Poslední příjem odpadu 17:30